ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM

İzlence Formu

Ders Adı ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM Kod ACGOL402
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HATİCE BEKİR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Çocuk gelişimi biliminin odaklandığı temel konulardan olan çocukluk ve ergenlik döneminin tüm gelişimsel özellikleri ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.

İçerik

Dersin içeriğini insan gelişimi ve özellikle de çocukluk ve ergenlik döneminin tanıtımı, çocukluk ve ergenlik dönemini kapsayacak şekilde ilk çocukluk döneminde fiziksel, motor, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve erken okuryazarlık, cinsel gelişim alanlarının özellikleri, genel kavramları, basamakları ve kuramları, orta çocukluk döneminde fiziksel, motor, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarının özellikleri, genel kavramları, basamakları ve kuramları, ergenlik döneminde fiziksel büyüme, beyin ve bilişsel gelişim, duygusal ve kimlik gelişimi, sosyal, ahlaki gelişim özellikleri, genel kavramları, basamakları ve kuramları oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Dersin içeriğini online ders anlatımları, ders notları ve slaytlar oluşturmaktadır.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024