TÜRK DİLİ II

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ II Kod ODTD0002
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HAYATİ DEVELİ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türkçenin tarihi gelişimi , dil ve kültür ilişkileri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kurallarını gençlerimize en iyi şekilde öğretmek temel amaç olarak benimsenmiştir.

İçerik

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan video ders çekimlerinde ,anlatım, düz anlatım, örneklendirme, örnek sorularla konuyu destekleme yöntemleri kullanılacaktır

Kaynaklar

1. Üniversiteler İçin Türk Dili-( Muharrem Ergin) 2. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Analtım- (Doç.Dr. Aziz Kılınç) 3. Sözcük Türleri - (Doğan Aksan) 4. Kültür ve Dil- (Mehmet Kaplan) 5.Ders hocalarının kendi ders notları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024