ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ DRAMA

İzlence Formu

Ders Adı ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ DRAMA Kod ACCG2009
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALEV ÖNDER

Dersin Amacı

Oyunun çocuğun yaşamındaki yerini, oyun dönemlerini ve oyundan dramaya geçişin nasıl olduğunu bilir.

İçerik

Oyunun çocuğun yaşamındaki yerini, oyun dönemlerini ve oyundan dramaya geçişin nasıl olduğunu bilir.Yaratıcı dramanın eğitim programlarındaki yerini ve okul öncesi dönemde yaratıcı dramanın gelişim alanları ile ilişkisini, yaratıcı çocuğun özellikleri ve dramanın yaratıcılığın gelişimine katkısı, sanat ve drama ilişkisini bilir. Yaratıcı drama etkinliklerinde öğretmenin rolünü ve yaratıcı dramada eğitim ortamının nasıl hazırlanacağını ve dramada kullanılan materyallerin neler olduğunu bilir. Yaratıcı drama etkinlikleri ve hareket çalışmaları (pandomim, rol oynama ve doğaçlama, hikayelerden oyunlar oluşturma ve rahatlama çalışmaları)nı en iyi şekilde bilir ve uygular.Drama çalışmalarının nasıl değerlendirileceğini bilir. Özel gereksinimi olan çocuklarla drama çalışmalarının nasıl yapılacağını bilir.

Öğrenme Çıktıları

Oyunun çocuğun yaşamındaki yeri, yaratıcı dramanın eğitim programlarındaki yeri , okul öncesi dönemde yaratıcı dramanın gelişim alanları ile ilişkisi, yaratıcı çocuğun özellikleri ve dramanın yaratıcılığın gelişimine katkısı, sanat ve drama ilişkisi , drama ile çocuğun duygularını ifade edişi ve duyguların neden çocuğun hayatında önemli olduğu, yaratıcı drama etkinliklerinde öğretmenin rolü, yaratıcı dramada eğitim ortamının nasıl hazırlanacağı, eğitim ortamlarının önemi ve dramada kullanılan materyaller, yaratıcı drama etkinlikleri ve hareket çalışmaları (pandomim, rol oynama ve doğaçlama, hikayelerden oyunlar oluşturma ve rahatlama çalışmaları) , drama çalışmalarının değerlendirilmesi, özel gereksinimi olan çocuklarla drama çalışmaları

Yeterlilik İlişkisi

Ders sunumu, slayt, video.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, işletme konularında bilimsel araştırma yapma, problem çözme, analitik düşünme, etkili ve rasyonel kararalma konularında beceri kazandırması yönüyle, kavram ve düşünceleri inceleyebimek, verileri yorumlayabilmek ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek yeterliliklerine önemli seviyede katkıda bulunmaktadır. Ek olarak araştırmanın karar sürecindeki önemini vurgulayarak program yeterliliklerinden işletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamaları bilgileri kullanabilmek yeterliliklerine ciddi ölçüde katkıda bulunmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.