İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Kod AISGOL42
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEDAT MURAT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders, öğrenciyi insan kaynakları yönetimi konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İçerik

Bu derste öncelikle insan kaynakları yönetiminin kavramsal çerçevesi oluşturulup sonrasında insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri olan; iş analizi, insan kaynakları planlaması, işgören seçimi ve işe yerleştirme, iş değerleme, performans değerlendirme, ücret yönetimi, eğitim yönetimi, kariyer geliştirme, yetenek yönetimi konuları işlenecek; insan kaynakları yönetimi hukuki boyutları ve uluslararası farklılıklar açısında incelenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Dersin işlenişi sırasında ağırlıklı olarak ders notlarından ve bu notlara ilişkin powerpoint sunumlarından faydalanılacaktır. Ayrıca uygulamaya ilişkin örnekler de verilecektir.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024