İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

İzlence Formu

Ders Adı İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI Kod AISGOL22
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MEHMET GÜLER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İş kazası ve meslek hastalıklarını tanımak, kaza ve meslek hastalıklarını oluşturan koşulları bilmek, kaza ve meslek hastalıklarını tanılama süreçlerini işletebilmek, ilgili mevzuat ve koruyucu mühendislik ve hekimlik faaliyetleri hakkında bilgilenmek.

İçerik

İş kazası ve meslek hastalıkları tanımları, kaza ve meslek hastalıklarını oluşturan koşullar, kaza ve meslek hastalıklarını tanılama süreçleri, ilgili mevzuat ve koruyucu mühendislik ve hekimlik faaliyetleri

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, canlı ders.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024