İŞ HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İŞ HUKUKU Kod AISGOL21
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HALİL İBRAHİM SARIOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bireysel iş hukukunun temel kavramlarının anlatıldığı bu derste, bireysel iş ilişkilerinin hukuki alt yapısının ve bunların ekonomik hayatla ne tür bir ilişki içerisinde olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

İşçi işveren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen kurallar; bireysel iş sözleşmesi ve işçiyi koruyucu kamu hukuku düzenlemeleri

Öğretim Yöntemleri

Sunuş/konferans yöntemi, sınıf içi tartışmalar

Kaynaklar

Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku,Konya, 20. bs., 2015

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024