İLK YARDIM

İzlence Formu

Ders Adı İLK YARDIM Kod AYAS1002
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. HALİS ÇETİN DEMİRCAN

Dersin Amacı

İlk Yardım konusunda öğrenciyi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İçerik

İlk Yardım konusunu içerir.

Öğrenme Çıktıları

Günümüzde “İlk Yardım” kavramı ve ilk yardımla ilişkili durumlar, teknolojinin gelişmesi, iş dünyasının istihdam artışı ve ekonominin gelişmesine bağlı olarak daha da önem kazanmıştır. Günlük hayatta her an bir kaza olasılığı ile karşılaşmamız mümkün olabilmektedir. Gerek trafikte, gerek işyerinde ve hatta evde ilk yardım gerektirecek olaylar bu alanda temel bilgilerimizi sağlam edindiğimiz takdirde en hafif şekilde atlatılabilecektir. İşte temel ilk yardım bilgilerinin ve prensiplerinin derlendiği bu ders notlarına, yalnızca ders ve sınav kaynağı değil, aynı zamanda günlük hayatta ihtiyaç duyulan bilgileri ihtiva eden bir derleme olarak bakılabilir. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışan bireylerin edinmesi gereken temel ilk yardım bilgileri

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.