GELİŞİM KURAMLARI

İzlence Formu

Ders Adı GELİŞİM KURAMLARI Kod ACCG4001
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÜLDEN UYANIK BALAT

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı; gelişim kuramlarını açıklamak ve tanımlamaktadır. Bu kapsamda insan gelişimini açıklamaya ve yordamayı sağlayan temel kuramlar hakkında bilgi sağlanacaktır.

İçerik

Bu amaçla insan gelişimini ve eğitimini ele alan kuramcılardan Bowlby, Piaget, Freud, Vygotsky, Erikson, Maslow, Gardner gibi kuramcılar ve kuramları hakkında bilgi verilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Ders Videosu, Düz Anlatım

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Gelişim kuramlarının tanımını yapar. Kuramlara dayalı olarak 0-18 yaş gelişim özelliklerini tanır, tanmlar ve açıklar. Temel gelişim alanlarında kuramların özelliklerine uygun değerlendirmelerde bulunabilir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.