ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ Kod ACCG3004
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren

Dersin Amacı

Bu dersin amacı üstün zekalı öğrencilerin genel özellikleri ve eğitimleri ile ilgili temel kavramları, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların özelliklerini bilerek eğitiminde bilişsel ve duyuşsal hedeflerin farkına varabilme ve bu hedeflere ağırlık veren bir eğitim anlayışı, okullarda üstün zekalı öğrencilere sunulabilecek öğretim modelleri, eğitim stratejileri, rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgisi ve becerileri, kazandırmaktır.

İçerik

Zeka, üstün zekalılar eğitimi ,yetenek gelişimiyle ilgili temel kavramların yanında bu ders zekânın ve üst düzey zekânın tanımlarını; üstün zekâlıların eğitimine duyulan gereksinimin gerekçeleri; üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tanımı; üstün zekâlı bireylerin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, ahlâki ve kişilik özellikleri; üstün zekâlı bireylerin belirlenmesi; üstünlüğün gelişmesinde ilk öğrenmelerin önemi; bazı çevresel faktörlerin bilişsel gelişime etkileri; üstün zekâlıların eğitiminde yönetimsel önlemler; üstünler için içeriğin farklılaştırılması ve öğretimin bireyselleştirilmesi; üstün zekâlıların eğitiminde kullanılan belli başlı modeller, ülkemizde ve dünyada uygulanan farklı eğitim stratejileri ve örneklerinin kısaca tanıtılması gibi temel kavramsal konuları içerir.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"Ders notu, power point sunumları,video kullanımı ile düz anlatım yöntemi kullanılacaktır. "

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.