SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

İzlence Formu

Ders Adı SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM Kod ACCG3003
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ZARİFE SEÇER

Dersin Amacı

Bu derste sosyal-duygusal gelişiminin tanımı, önemi, yaşlara göre sosyal duygusal gelişim özellikleri, sosyal ve duygusal gelişimi etkileyen faktörler, sosyal duygusal gelişim kuramları, sosyal-duygusal gelişim ile ilgili problemler ve bu problemlerin çözümü için yapılabilecekler, çocuğun sosyal duygusal gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar konusunda bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

İçerik

Sosyal gelişim tanımı, önemi, etkileyen faktörler, çocukluk ve ergenlik döneminde sosyal gelişim özellikleri,sosyal duygusal gelişim kuramları, bağlanma, bağlanmaya kuramsal bakış, bağlanmayı etkileyen faktörler, sosyal duygusal gelişim ile ilgili problemler, sosyal duygusal gelişim ile ilgili yapılmış araştırmalar

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Power point, video, ders kitabından anlatım

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.