ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU Kod ACCG3002
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ABDURRAHMAN SAVAŞ

Dersin Amacı

Çocuk hakları ve Çocukların hukuki statüsü ile ilgili temel konular, Çocuğun özel hukuk ve kamu hukuku alanlarındaki yeri

İçerik

Çocuğun cenin halinden itibaren çocukluk döneminin sona ermesine kadarki süreçte aile. Toplum ve devlet içerisindeki statüsü, velayet. Vesayet ve evlat edinme ile ilgili konular

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.