ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ Kod ACCG2005
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ZARİFE SEÇER

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı; öğrencileri okul öncesi eğitimin tanımı, önemi, amacı, ilkeleri, okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, okul öncesi eğitim programları, okul öncesi dönemdeki çocukların gelişim özellikleri, alışkanlıkları, ihtiyaçları, okul öncesi eğitim kurumları ve eğitim ortamları, okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan personel ve bu personelin sahip olması gereken özellikler, farklı ülkelerde okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimde okul aile işbirliği konularında temel düzeyde bilgilendirmektir

İçerik

Okul öncesi eğitiminin tanımı, önemi, amaçları, yararları, ilkeleri, temel olan görüşler, Türkiye'de okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, okul öncesi dönemdeki çocukların gelişim özellikleri, ihtiyaçları, alışkanlıkları, okul öncesi eğitim kurumları ve bu kurumlarda çalışan personel, okul öncesi eğitim kurumları ve eğitim ortamları, okul öncesi eğitim programları, okul öncesi eğitimde faarklı yaklaşımlar, farklı ülkelerde okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimde okul aile işbirliği

Öğrenme Çıktıları

Okul öncesi eğitiminin tanımını yapar, okul öncesi eğitiminin önemini, ilkelerini, yararlarını açıklar.Okul öncesi Farklı okul öncesi eğitim kurumlarını bilir, bu kurumlarda çalışan personelin özelliklerin bilir.Okul öncesi eğitimine temel olan görüşleri, okul öncesi eğitime yönelik yaklaşımları ve kuramcıları tanır.Okul öncesi dönemdeki çocuğuna yönelik eğitim programlarını tanır. Erken çocukluk dönemi çocuğunun eğitiminde ailenin rolü ve katılımının önemini kavrar.Farklı ülkelerde uygulanan okul öncesi eğitim ile ile ilgili bilgi sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

Ders Videosu, Düz Anlatım

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.