FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM

İzlence Formu

Ders Adı FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM Kod ACCG2002
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FATMA ÇAĞLAYAN DİNÇER

Dersin Amacı

İçerik

Fiziksel ve Motor gelişimde temel kavramlar,konular, 0-18 yaşlar arasındaki (doğum öncesi dönem, bebeklik,erken çocukluk , okul dönemi ve ergenlik dönemindeki) çocuklarda fiziksel ve motor gelişim süreci , özelikleri, fiziksel ve motor gelişimi etkileyen faktörler; fiziksel ve motor gelişimin desteklenmesi için yapılabilecek uygulama önerileri

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Dersin sonunda öğrenciler doğum öncesinden ergenlik dönemine kadar çocuklarda fiziksel ve motor gelişim süreçleri, onları etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olup, çocukların fiziksel ve motor gelişimleri için neler yapılabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.