OYUN VE OYUN MATERYALLERİ

İzlence Formu

Ders Adı OYUN VE OYUN MATERYALLERİ Kod ACCG2006
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MUSA BARDAK

Dersin Amacı

Oyun ile ilgili temel kavramlar, oyun kuramları, oyun türleri, bir öğretim yöntemi olarak oyun, oyunun planlanması ve uygulanması, oyun materyallerinin özellikleri, oyun materyali geliştirme ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.

İçerik

Oyun ile ilgili temel kavramlar, tarihçe, kuramlar, oyun türleri ve evreleri, farklı yaş gruplarına göre oyun materyalleri ve oyun örnekleri, oyun materyali geliştirme, oyun ve materyalleri konusunda yetişkinlere rehberlik.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Anlatım, Uygulama, Gösteri, Örnek Olay

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.