ÇOCUK EDEBİYATI

İzlence Formu

Ders Adı ÇOCUK EDEBİYATI Kod ACCG2004
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. NEJDET NEYDİM

Dersin Amacı

Çocukların edebi eserlere neden ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiğini,yabancı ve Türk çocuk edebiyatı hakkında bilgi sahibi yapmak. Çocuk kitaplarında bulunması gereken temel unsurları öğretmek Yaşlara göre çocukların ilgi duydukları konuları kavrar ve çocukların hangi yaşta ne tür konularla tanıştırılması gerektiği hakkında bilgilendirmek. Çocuk edebiyatı türlerini ve bunların (masal, tekerleme,bilmece,şiir vb.) çocukların farklı gelişim alanlarına etkisini ayrıntılarıyla öğretmek. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada bilgi sahibi etmek.

İçerik

Çocuk ve çocukluk kavramı, Çocuk Edebiyatı Kavramına Bakış, Çocuk Kitaplarının Çocuk Gelişimine Etkisi, Çocuklarda Edebi Eserlere Duyulan İlginin Geliştirmesi, Çocuk Edebiyatı Tarihi, Okulöncesi Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Temel Unsurlar, Çocuk Edebiyatında Masal, Çocuk Edebiyatında Anlatı, Çocuk Edebiyatında Oyun Türleri (Tekerlemeler, Bilmeceler vb.),Çocuk Edebiyatında Şiir, Çocuk Edebiyatında Biyografi, Anı ve Gezi Yazıları, Okulöncesi Eğitimde Resimli kitaplar ve Fen Kitapları, Çocuklara Okuma Alışkanlığı Kazandırma.

Öğrenme Çıktıları

Çocuğun kim olduğunu anlar.Çocukluk kavramının ne olduğunu bilir. Çocukların gelişim özelliklerinin (duygusal, bedensel, zihinsel, bilişsel) eğitimde önemli olduğunu kavrar. Çocukların bir edebiyatı olduğunu anlar ve çocuk edebiyatının çocuk gelişimindeki önemini kavrar. Çocukların edebi eserlere neden ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiğini öğrenir. Yabancı ve Türk çocuk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur. Çocuk kitaplarında bulunması gereken temel unsurları öğrenir. Yaşlara göre çocukların ilgi duydukları konuları kavrar ve çocukların hangi yaşta ne tür konularla tanıştırılması gerektiğini bilir. Çocuk edebiyatı türlerini ve bunların (masal, tekerleme,bilmece,şiir vb.) çocukların farklı gelişim alanlarına etkisini ayrıntılarıyla bilir. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada bilgi sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

ders notu, power point sunumları,video

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Oyun çocuğun öğrenme en önemli yoludur. Çocuk ve oyun dersi konuları program yeterlilikleri ile doğrudan ilşikilidir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.