SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİYE GİRİŞ Kod ACCG1004
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. VEYSEL BOZKURT

Dersin Amacı

İçerik

Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin, kurumların, toplumsal yaşamın, değişmenin ve insani davranışın sebep ve sonuçlarının bilimsel incelemesidir. Sosyologlar, her tür konuyla ilgilenirler. Onlar, grupların yapılarını, örgütleri, evlilik kurumunu, boşanmayı, çocuk yetiştirmeyi, tabakalaşmayı, sınıfları, hareketliliği, din, hukuk, işletme ve hükümetleri ve bu bağlamda insanların nasıl etkileşimde bulunacaklarını araştırır. Sosyologlar bilimsel metotları kullanarak, muhtemel toplumsal sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunan araştırmalar yürütürler. Onlar, toplumlar, cemaatler, kurumlar, bürokrasiler, küçük topluluklar, kişilerarası ilişkiler, sosyal hareketler, kolektif davranış, sınıflar ve çatışma konularında teoriler inşa ederler. Sosyoloji, hayatımız ve dünya hakkında önemli sorunları açıklayan ve analiz eden, ufkumuzu açan, heyecan verici bir çalışma alanıdır. Kişisel düzeyde sosyoloji, romantik aşk, kimlik, aile çatışması, sapkın davranış, yaşlanma ve inançlar gibi olguların sebeplerini ve sonuçlarını araştırır. Sosyologlar farklı araştırma yöntemleri kullanırlar. Sosyologlar, grupların günlük yaşamlarını gözlemler, büyük çaplı anket çalışmaları yürütürler, tarihsel dokümanları yorumlarlar, seçim sonuçlarını analiz ederler, mülakat ve laboratuar deneyleri yaparlar. Sosyoloji, bireylerin yaşamlarındaki değişmeyi, insan davranış kalıplarındaki karmaşık ilişkileri, toplumun yapı ve dinamiklerini anlamayı sağlar. Sosyoloji, sosyal yaşamın daha derinden sorgulanmasını ve anlaşılmasını sağlar. O bizim farkında lığımızı artıran bir disiplindir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencinin sosyolojik perspektifi kavrayabilir hale gelmesi

Yeterlilik İlişkisi

Hocanın anlatımı, öğrencinin soru ve eleştirileri ile katılımı

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyolojinin temel kavramları anlatılarak toplumsal ilişkilerin, kurumların, toplumsal yaşamın, değişmenin ve insani davranışın sebep ve sonuçlarının bilimsel olarak incelenmesi ile öğrencilere bir bakış açısı kazandırılmak hedeflenmektedir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.