RİSK ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı RİSK ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ Kod ACCG4005
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BERRİN AKMAN

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; risk altındaki çocukları tanımak ve risk nedenleri ile alınabilecek önlemler hakkında toplumda farkındalık yaratmak bu dersin temel hedefidir.

İçerik

Risk Gurubundaki Çocukları Tanıma (sokak çocukları suça itilen çocuklar, çalışan çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalan çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, sosyal dezavantajlı çocuklar), Risk Nedenlerini Tartışma (eğitim olanaklarından yararlanamama, ailesel ve ekonomik sağlıkla ilgili nedenler vb.) Dünyada ve Türkiye?deki risk altındaki çocukların durumu ve bu çocuklara yönelik koruma ve önleme çalışmaları. Risk altındaki çocukların yaşadığı merkezlere ziyaretler.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama- araştırma, Beyin fırtınası

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"Risk gurubuna giren çocukları tanır ve sınıflandırır, Çocukların risk gurubuna itilme nedenlerini bilimsel araştırma sonuçlarına dayandırarak açıklar, Her bir risk gurubuna yönelik koruma ve önleme programları planlar ve uygular, Bu çocukların topluma kazandırılmasındaki destek mekanizmalarını tanır, Bu gruplarla çalışan STK'ların neler olduğunu araştırır ve yürütülen çalışmaları eleştirir."

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.