AHLAKİ GELİŞİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ

İzlence Formu

Ders Adı AHLAKİ GELİŞİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ Kod ACCG3012
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İRFAN BAŞKURT

Dersin Amacı

Bu ders, ahlak gelişimi kuramları tanıtmayı, değer kavramı hakkında bilgi vermeyi, çocukluk döneminde kazandırılması ve geliştirilmesi gereken değerler ile ilgili yeterlikleri arttırmayı, değerler ile eğitim programları arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi, değerler eğitiminde farklı ülke örneklerini tanımayı, Farklı etkinliklerde değerlerin öğretimi ile ilgili bilgi sağlamayı, belirlenen bazı değerlerin öğretimi ile ilgili beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İçerik

Ahlak Gelişimi Kuramları, Değer Kavramı ve Sınıflandırılması, Çocukluk Döneminde Kazanılması Beklenen Değerler, Değer Öğretim Yaklaşımları, Bazı Değerlerin Kazandırılması, Değerlerin Kazandırılmasında Eğitimcinin ve Ailenin Rolü

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.