ÇOCUK GELİŞİMİ ARAŞTIRMALARI

İzlence Formu

Ders Adı ÇOCUK GELİŞİMİ ARAŞTIRMALARI Kod ACCG3011
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÜLDEN UYANIK BALAT

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı; çocuk gelişiminde bebeklik döneminden ergenlik dönemi sonuna kadar son yıllarda ülkemizde yapılan güncel çalışmalar hakkında bilgi sağlamak ve bu çalışmaları değerlendirme becerisi kazandırmaktır.

İçerik

Bebeklik, ilk çocukluk, erken çocukluk dönemi, ilk ergenlik ve ergenlik dönemine ilişkin ülkemizde son beş yılda yürütülmüş araştırma bulgularından bazılarına yer vermek, araştırma bulgularının yorumlanması ve çocuk gelişimi alanına katkısı ve yararlarının incelenmesi

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

ders kitabı, power point sunumları,video

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Çocuk gelişiminin temel konularıyla ilgili ülkemizde son beş yılda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında örneklerden oluşan temel bilgiler edinir. Bu alan çalışmalarında tercih edilen konular, ölçme ve değerlendirme yöntemleri bilgiler ve tartışma hakkında bilgi sahibi olur. Alan çalışmalarının önemi ve uygulamaya katkılarını değerlendirebilir ve temel düzeyde alan araştırmalarını ve katkılarını yorumlar.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.