BİLİŞSEL VE DİL GELİŞİMİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİŞSEL VE DİL GELİŞİMİ Kod ACCG2007
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ZARİFE SEÇER

Dersin Amacı

Erken çocukluk döneminde bulunan çocukların dil gelişimleri, bilişsel gelişimleri ve kuramları ile ilgili yeterlikler kazandırmaktır.

İçerik

Bu dersin sonunda öğrenciler; dil gelişim ve kuramlarının ilkelerinden kendi alanlarının planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde etkili bir biçimde yararlanabileceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Bilişsel ve dil gelişimine ilişkin temel kavramları ve Bilişsel ve dil gelişimi kuramlarını öğrenir. Bilişsel ve dil gelişimi kuramlarını karşılaştırır. Bilişsel ve dil gelişimde bireysel farklılıklarının nedenlerini ve Bilişsel ve Dil gelişimini etkileyen etmenleri açıklar. Çocukluk dönemindeki erken dil becerilerini ve dilin bileşenlerini öğrenir. Bilişsel ve dil gelişiminin değerlendirilmesini öğrenir. Farklı gelişim dönemlerindeki çocukların bilişsel, dil ve kavram gelişimlerinin desteklenmesine yönelik öneriler sunar.çocukların bilişsel ve dil gelişim değerlendirmesi ve destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde eder

Yeterlilik İlişkisi

Sözel Sunum, görsel anlatım, soru-cevap, bireysel çalışma

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dille ilgili temel kavramları, dil gelişim dönemlerini, dil gelişimi kuramlarını, erken okuryazarlık becerilerini, dil ve iletişim problemlerini kavrayıp tartışarak, erken çocukluk dönemindeki çocukların dil gelişimlerini destekleyecek etkinlikler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu doğrultuda öğretim planlarını dil gelişim ve kuramlarının ilkeleri doğrultusunda hazırlayabilecektir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.