YAŞAM BECERİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı YAŞAM BECERİLERİ Kod ACCG1006
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren

Dersin Amacı

Bu dersin amacı erken çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik dönemlerinde bireyin sahip olması gereken yaşam becerilerinin neler olduğunu, bu becerilerin önemini ve bu becerilerin bileşenlerini açıklamak; yaşam becerilerinin temellendirildiği kuramlara değinerek farklı dönemlerde verilebilecek yaşam becerileri eğitiminden program örnekleri sunmak; özel gereksinimli çocuklarda yaşam becerileri eğitiminin nasıl olması gerektiğini açıklamak; ve yaşam becerileri eğitiminde yetişkin rolünü tartışmaktır.

İçerik

Bu ders yaşam becerilerinin tanımını, önemini, bileşenlerini, kuramsal temellerini, farklı dönemlerde uygulanabilecek yaşam becerileri eğitim programlarını, özel gereksinimli çocuklarda yaşam becerileri eğitiminin nasıl olması gerektiğini, ve yaşam becerilerinde yetişkinlerin rolü konularını içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Farklı yaş dönemlerinde bireyin sahip olması gereken yaşam becerilerini bilir ve bu becerilere sahip olmanın önemini açıklar. Yaşam becerilerine temel olan kuramları açıklar ve karşılaştırır. Farklı yaş dönemlerinde ve özel gereksinimli bireylere verilebilecek yaşam becerileri eğitimi konularında bilgi sahibi olur. Yaşam becerilerinin geliştirilmesinde yetişkin rolünü tartışır.

Yeterlilik İlişkisi

"Ders notu, power point sunumları,video kullanımı ile düz anlatım yöntemi kullanılacaktır."

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel olarak çocukların ihtiyaçlarını analiz eder,bu doğrultuda 0-18 yaş çocuk ve ergen bireylerin yaşam becerileri ve desteklenmesi konusunda bilgi birikimine sahip olur. Çocuk ve ergen bireyler ile yetersizliği olan çocuklar için yaşam becerileri eğitimi ve sınıf içi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.