ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ

İzlence Formu

Ders Adı ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ Kod ACCG1007
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NURHAN ÜNÜSAN

Dersin Amacı

Üniversite öğrencilerinin gerek akademik olarak gerek sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri güçlüklere karşı çözüm üretebilmeleri ve psikososyal becerilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik

Beslenme, eğitim, beslenme eğitimi, sağlık iletişimi kavramları, beslenmede iletişimin önemi ve rolü, çocuklarda büyümenin izlenmesi ve beslenme durumunun saptanmasına ilişkin yöntemler, metabolik hastalıkların tedavisinde beslenmenin önemi ve genel beslenme önerileri, sosyal ilişkilerin beslenme üzerine olan etkileri, doğru besin seçimini etkileyen faktörler, engelli çocuklarda beslenmenin önemi ve genel beslenme önerileri.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Eğitim süresinde beslenme eğitimi, sağlık ve beslenme iletişimi kavramları, çocuklarda büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, metabolik hastalıklar, engelli çocuklar, sosyal ilişkilerin beslenme üzerine olan etkileri, doğru besin seçimi gibi konular hakkında bilgi sahibi olur. Eğitim süresince çocuk gelişimi alanında edindiği bilgileri bireysel ve/veya grup çalışmalarında kullanır. Çeşitli etkinliklerde sosyal çevre adına mesleki araştırma ve etkinlikleri uygular ve değerlendirir. Alanı ile ilgili gerekli olan tüm bilgilere ilgili öğretim araç ve gereçleri kullanarak sahip olur. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve var ise güçlükleri bilgisine sahip olarak; çocuk gelişimi alanında çocukların beslenme problemlerine ilişkin kanıta dayalı yaklaşımlar ile çözüm yolları üretebilme becerisine sahip olur.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.