GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Kod ACCG1008
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ZARİFE SEÇER

Dersin Amacı

Öğrenciyi psikolojinin tanımı, kapsamı, temel kuramları, bireyin gelişimsel özellikleri hakkında bilgilendirmek ve bu bilgileri meslek alanıyla bütünleştirmesini sağlamak, öğretmen adaylarına kendilerine, meslek alanlarına ve gelecekteki öğrencilerine yönelik gelişimsel açıdan bir anlayış kazandırmaktır.

İçerik

"Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişimi etkileyen faktörler: kalıtsal faktörler, çevresel faktörler, tarihsel zaman faktörü; gelişim kuramları: Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramı, Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, Maslow’un kişilik gelişimi kuramı, Levinson’un gelişim kuramı, ekolojik yaklaşım (Bronfenbrenner); doğum öncesi gelişim, çocukluk döneminde bedensel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve psiko-sosyal gelişim. "

Öğrenme Çıktıları

"Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeleri, gelişimi etkileyen faktörleri bilme. Gelişim kuramlarını bilme. Doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimi bilme, Bebeklik ve çocukluk döneminde bedensel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve psiko-sosyal gelişimi bilme."

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.