ESKİ YUNANCA SÖZDİZİMİ ÇÖZÜMLEMELERİ

İzlence Formu

Ders Adı ESKİ YUNANCA SÖZDİZİMİ ÇÖZÜMLEMELERİ Kod EYDE3103
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, örnek metinlerin yardımıyla Eski Yunanca sözdiziminde karmaşık cümlelerin farklı işlevlerini metinleri derinlemesine çözümlemek üzere etkili birer aygıt olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaya çalışılır. Bu doğrultuda yönteminden pratiğine her aşamasında öğrencinin donatılması amaçlanır. Dolayısıyla dersin amacı öğrenciye bir Eski Yunanca metnin sözdizimsel ayrıntılarını dakik bir şekilde çözümleme bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

İçerik

Bu ders, Eski Yunancadaki karmaşık cümlelerin sözdizimine yönelik uygulamaları inceler, sağlanan bu araçlar sayesinde metin çözümlemelerinde karmaşık cümleleri dakik bir şekilde çözümleme becerisi kazandırır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yoluyla öğretim, tartışma, soru - cevap

Kaynaklar

Christidis, A.-P. (Ed.). (2007). A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity. Cambridge/New York: Cambridge University Press. Colvin, S. (2007). A historical Greek Reader: Mycenaean to the Koiné. Oxford: Oxford University Press. Emde Boas, E. van, Rijksbaron, A., Huitink, L., & Bakker, M. de. (2019). The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge: Cambridge University Press. Gildersleeve, B. (1901). Syntax of Classical Greek from Homer to Demosthenes, Vol. 1. New York/Cincinati/Chicago: American Book Company. Gildersleeve, B. (1903). Problems in Greek Syntax. Baltimore (MD): The John Hopkins Press. Gildersleeve, B. (1911). Syntax of Classical Greek from Homer to Demosthenes, Vol. 2. New York/Cincinati/Chicago: American Book Company. Horrocks, G. C. (2014). Greek: A History of the Language and its Speakers (2 ed.). Chichester: Wiley-Blackwell. Pratt, L. H. (2014). The Essentials of Greek Grammar: A Reference for Intermediate Readers of Attic Greek. Norman (OH): University of Oklahoma Press. Rijksbaron, A. (2006). The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek: An Introduction (3rd ed.). Chicago (IL): University of Chicago Press. Rutherford, W. (1912). First Greek Grammar: Syntax. London: Macmillan. Wackernagel, J., & Langslow, D. R. (2009). Lectures on Syntax: with Special Reference to Greek, Latin, and Germanic. Oxford: Oxford University Press.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024