ESKİ YUNANCA SÖZDİZİMİNE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı ESKİ YUNANCA SÖZDİZİMİNE GİRİŞ Kod EYDE3102
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, Eski Yunanca sözdiziminin temel meselelerinin nasıl genel bir tablo sunduğu ve Eski Yunanca metinleri derinlemesine çözümlemek üzere bu tablodan nasıl yararlanılabileceğiyle ilgili bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılır. Bu doğrultuda yönteminden pratiğine her aşamasında öğrencinin donatılması amaçlanır. Öncelikle Eski Yunanca sözdiziminin ismin hal, fiillerin zamanları gibi temel kavrayışları ve bunlara ilişkin kuralların kavranması sağlanır, sonrasında da bunlar arasındaki ilişkiler örneklerle ortaya koyulur.

İçerik

Bu ders, Eski Yunanca sözdizimini temel meselelerine yönelik filolojik yöntemleri ve bakış açılarını inceler, sağlanan bu araçları metin çözümlemelerinde kullanabilmesi için temel bilgi sağlar.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yoluyla öğretim, tartışma, soru - cevap

Kaynaklar

Christidis, A.-P. (Ed.). (2007). A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity. Cambridge/New York: Cambridge University Press. Colvin, S. (2007). A historical Greek Reader: Mycenaean to the Koiné. Oxford: Oxford University Press. Emde Boas, E. van, Rijksbaron, A., Huitink, L., & Bakker, M. de. (2019). The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge: Cambridge University Press. Gildersleeve, B. (1901). Syntax of Classical Greek from Homer to Demosthenes, Vol. 1. New York/Cincinati/Chicago: American Book Company. Gildersleeve, B. (1903). Problems in Greek Syntax. Baltimore (MD): The John Hopkins Press. Gildersleeve, B. (1911). Syntax of Classical Greek from Homer to Demosthenes, Vol. 2. New York/Cincinati/Chicago: American Book Company. Horrocks, G. C. (2014). Greek: A History of the Language and its Speakers (2 ed.). Chichester: Wiley-Blackwell. Pratt, L. H. (2014). The Essentials of Greek Grammar: A Reference for Intermediate Readers of Attic Greek. Norman (OH): University of Oklahoma Press. Rijksbaron, A. (2006). The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek: An Introduction (3rd ed.). Chicago (IL): University of Chicago Press. Rutherford, W. (1912). First Greek Grammar: Syntax. London: Macmillan. Wackernagel, J., & Langslow, D. R. (2009). Lectures on Syntax: with Special Reference to Greek, Latin, and Germanic. Oxford: Oxford University Press.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024