KLASİK YUNAN’DA DİLBİLİMSEL SORUNLAR

İzlence Formu

Ders Adı KLASİK YUNAN’DA DİLBİLİMSEL SORUNLAR Kod DIAR9005
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında dilbilimsel sorunları ilk olarak gündeme getiren erken dönem düşünürler ve Sofistlerden başlayarak özellikle Platon’un Kratylos diyaloğu bağlamında Klasik Yunan’da ele alınan dilbilimsel sorunlar incelenecek. Bu sorunların “dilbilimsel” olarak nitelenmesinin nedeni dil araştırmalarının çağdaş anlamda kavuştuğu bilimsel çerçevenin henüz bütün yönleriyle oluşmamış olmamasıdır. Ancak ortaya atılan tartışma alanı her ne kadar doğrudan dilbilim olarak nitelenemese de çağdaş dilbilimin temel sorunlarını ilk olarak ortaya atmış ve belirli çözüm önerilerinin üretilmesine imkân tanımıştır. “Doğa” (physis) ile “uylaşı” (thesis) arasındaki ilişki, “kelimeler”le (onomata) işaret ettikleri “doğruluk” (alētheia) arasındaki ilişki ya da “taklit” (mimēsis) ve “öz” (ousia) bu sorunların en önemlileri arasındadır. Bu sorunların tartışılması Pinker, Chomsky, Jakobson gibi çağdaş dilbilimin ana direklerinin açtıkları tartışmalara kaynaklık etmektedir. Bunun dışında, Platon’un Kratylos’unda ortaya koyduğu sorunların alımlanışı çerçevesinde Klasik Yunan düşüncesinde Aristoteles’in Peri Hermeneias metninde ele aldığı önermenin doğruluğu konusu ve Peri Poiētikēs metninde ele aldığı “metafor” (metaphora) teması da dersin kapsamında yakından incelenecektir.

İçerik

-

Öğretim Yöntemleri

Sunum yoluyla öğretim, tartışma, soru - cevap

Kaynaklar

Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New York (NY): Praeger. De Cuypere, L. – Willems, K. (2008). “Meaning and Reference in Aristotle’s Concept of the Linguistic Sign.” Foundations of Science 13/3-4: 307-324. Devitt, M. – Sterelny, K. (1999). Language and Reality: An Introduction to the Philosophy of Language. Oxford: Blackwell Publishers. Devitt, M. – Hanley, R. (ed.) (2006). The Blackwell Guide to the Philosophy of Language. Oxford: Blackwell Publishing. Gören, E. (2016a). Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1. İstanbul: Dergâh Yayınları. — (2016b). Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2. İstanbul: Dergâh Yayınları. Eagle, C. (2009). “Cratylism and Its Discontents: Modernist Theories of the Perfect Language,” Berkeley, University of California (yayımlanmamış doktora tezi). Frede, D. – Inwood, B. (ed.) (2005). Language and Learning: Philosophy of Language in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press. Harris, R. – Taylor, T. J. (19972). Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition from Socrates to Saussure (2. basım, ilk basımı 1989). London: Routledge. Joseph, J. E. (2000). Limiting the Arbitrary: Linguistic Naturalism and its Opposites in Plato’s Cratylus and the Modern Theories of Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing. Law, V. (2003). The History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600. Cambridge: Cambridge University Press. Long, A. A. (2005). “Stoic linguistics, Plato’s Cratylus, and Augustine’s De dialectica.” Language and Learning: Philosophy of Language in the Hellenistic Age/Proceedings of the Ninth Symposium Hellenisticum (ed. D. Frede – B. Inwood). Cambridge/New York (NY): Cambridge University Press, 36-55. Pinker, S. (1999). Words and Rules: The Ingredients of Language. New York (NY): Basic Books. Robins, R. H. (19763). A Short History of Linguistics. (3. basım, ilk basımı 1967). London: Longman. Sluiter, L. (1997). “The Greek Tradition.” The Emergence of Semantics in Four Linguistic Traditions: Hebrews, Sanskrit, Greek, Arabic (ed. W. van Bekkum – J. Houben – I. Sluiter – K. Versteegh). Amsterdam: John Benjamins, 147-224. Soltes, O. Z. (2005, “From Plato’s Cratylus to Emmanuel Levinas’ “God and Philosophy”: The Problem of Language for Philosophy.” Cincinnati (OH): Union Institute and University (yayımlanmamış doktora tezi). Stevens, B. (2005). “The Origin of Language in Greek and Roman Thought.” Chicago (IL): University of Chicago Press (yayımlanmamış doktora tezi).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024