MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kod AISG3010
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İçerik

Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotları ve buralardaki tehlike ve riskler. Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeler. Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatma. İSG bakımından ilgili mevzuat.Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler. Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirler. Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı. Madencilikte Risk Analizi. Madencilikte görülen meslek hastalıkları. Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.

Öğretim Yöntemleri

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024