MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kod AISG3010
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Madencilik Sektöründe İş kazaları ve Meslek Hastalıkları kavramının öneminin anlaşılması, Sektördeki İş kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Sebeplerini araştırılarak Olumsuz Sonuçlarını Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Bilgi ve Becerinin Kazandırılması

İçerik

Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotları ve buralardaki tehlike ve riskler. Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeler. Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatma. İSG bakımından ilgili mevzuat.Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler. Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirler. Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı. Madencilikte Risk Analizi. Madencilikte görülen meslek hastalıkları. Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.

Öğretim Yöntemleri

Online Sözlü ve Yazılı Sunum.

Kaynaklar

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Eğitim Notları, iş sağlığı ve iş güvenliği Dr Teoman AKPINAR Ekin Yayınevi İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Doç. Dr Erdem ÖZDEMİR Vedat YAYINCILIK, EUROSTAT ve ILOSTAT

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024