RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ Kod AISG2012
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. YUSUF SAİT TÜRKAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Acil yardım ve afet yönetiminde en sık kullanılan kelimelerden biri risktir. Acil durum yönetimi gerektiren bir olay, kaza ya da afet ile ilgili farklı seviyelerde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Risk yönetimi içindeki risk değerlendirme ise risklerin seviyelerinin-önceliklerinin, doğru şekilde belirlenebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlemlerin ve risk azaltıcı çalışmaların başlatılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu kapsamda hazırlanan bu derste acil durum ve afet yönetimindeki riskler ele alınmış, kalitatif ve kantitatif risk değerlendirme metotlarının teorik ve uygulama düzeyinde öğrenilmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Acil durum yönetimi gerektiren bir olay, kaza ya da afet ile ilgili farklı seviyelerde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. İstenmeyen bir olaydan asgari hasar ve maliyetle kurtulmak için risk yönetimi büyük önem arz etmektedir. Bu ders kapsamında acil durum yönetimi kapsamında risklerle ilgili temel kavram ve esaslar, riskler, risk türleri, nitel ve nicel risk değerlendirme metotları incelenmiştir.

Öğretim Yöntemleri

Ders Videoları, Ders Notu ve Sunumları, Soru Örnekleri

Kaynaklar

Kaynak: Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024