BİYOİSTATİSTİK

İzlence Formu

Ders Adı BİYOİSTATİSTİK Kod AISG3006
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEMA ULUTÜRK AKMAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ders istatistik bilim dalı çerçevesinde sağlık bilimleri için gerekli olan temel istatistik kültürünü oluşturmak ve bu kapsamda sağlık alanında kullanılacak temel istatistik, teknik ve analizleri hemşire adayları için gerekli içerikte öğretmeyi amaçlamaktadır.

İçerik

Biyoistatistik, matematik-istatistik tekniklerin tıp ve sağlık bilimlerinde uygulamalarını içeren, bu alana özgü uyarlamalar yapan, yeni teknikler üreten bir bilim dalıdır. Günümüzde, Biyoistatistik sağlıkla ilgili tüm araştırmaların planlanması, istatistik değerlendirmesi ve bulguların yorumlanması aşamalarında yoğun biçimde kullanılmaktadır. Biyoistatistik dersi, bu teknikler hakkında temel bilgileri vermektedir

Öğretim Yöntemleri

Ders konularının teorik anlatımıyla birlikte bilgisayar programları desteğiyle uygulama yapılmaktadır

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024