İŞLETME YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı İŞLETME YÖNETİMİ Kod AISG3004
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ESRA NEMLİ ÇALIŞKAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin temel işletme amaçlarını, yapısını ve fonksiyonlarını kavramasını sağlarken, işletmelerin günümüz iş yaşamındaki rolünün ve öneminin anlaşılmasına olanak sağlamaktadır

İçerik

İşletme biliminin temel kavramları, işletme yönetiminin tarihsel gelişimi, işletmenin amaçları, fonksiyonları ve işletmenin dış çevresi ile ilişkileri.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan video ders çekimlerinde ,anlatım, düz anlatım, örneklendirme, örnek sorularla konuyu destekleme yöntemleri kullanılacaktır

Kaynaklar

Mucuk, İsmet; Modern İşletmecilik, 17.Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2011. Ataman, Göksel; İşletme Yönetimi, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2001. Dinçer, Ömer; Fidan, Yahya; İşletme Yönetimine Giriş, İstanbul, Beta Yayınları, 1997.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024