TEMEL FİZİK

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL FİZİK Kod AISG2003
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Temel fizik kavramlarının ve prensiplerinin öğrenciye detaylı olarak anlatmak, öğrenciye temel doğa yasalarını ve olaylarını gözleyebilecek ve anlayabilecek beceriyi kazandırmak, Fiziğin temel unsurları öğreterek Fizik ve İş Sağlığı Güvenliği Programının yüksek ilişkisini göstermek.

İçerik

Fizik ve Ölçme: Fiziksel Nicelikler, Boyut Analizi, Uzunluk-Kütle-Zaman Standartları, Birim Sistemleri; Koordinat Sistemleri, Vektörler, Vektörlerin Özellikleri ve Bileşenleri, Birim Vektör, Bir-Boyutta Hareket, İki-Boyutta Hareket; Newton’un Hareket Kanunları, Moment, Tork, Kütle Merkezi, Ağırlık Merkezi, İş, Kinetik Enerji, İş-Enerji Teoremi, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler, Potansiyel Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum, Momentum Korunumu, İmpuls, Çarpışmalar, Elektrik Yükü, Coulomb Yasası, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Sığa, Kondansatörlerin Bağlanması, Dielektrik Maddeler, Doğru Akım Devreleri, Sıcaklık, Termometre ve Sıcaklık Ölçekleri, Termal Genleşme, Isı ve Termal Enerji, Isı Kapasitesi ve Özgül Isı, Isı Transferi, Yoğunluk, Basınç, Basınç Ölçümleri, Kaldırma Kuvveti, Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti, Işığın Yapısı, Elektromanyetik Dalgalar, Madde ile Elektromanyetik Dalgaların Etkileşimi, Absorpsiyon, Spektrum, Çizgi Genişliği, Spektroskopi, Ses Dalgaları, Ses Hızı, Ses Dalgalarının Bazı Fiziksel Özellikleri, Ses Absorbsiyonu, Doppler Olayı, Rezonans, Gürültü Kavramı.

Öğretim Yöntemleri

Sunumlar, Videolar

Kaynaklar

"Temel Fizik" Dersi Kitabı, 2019, E.Güdekli, F. Güzelçimen, B. Kınacı, D. Sofuoğlu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024