YABANCI DİL I

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI DİL I Kod ODYD0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. NALAN TUR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

a) Konuşulanı İngilizce olarak anlayabilmeleri, b) İngilizce metinleri okuyup anlayabilmelerini, c) Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü şekilde İngilizce olarak anlatabilmelerini, d) Hedef kelimeleri uygun durumlarda kullanabilmelerini sağlamaktır.

İçerik

1. Başlangıç düzeyindeki ingilizce metinleri okuyup anlayabilme. 2. Bu metinlerle ilgili soruları yanıtlayabilme 3. Metin içinde yeni geçen önemli sözcüklerle cümleler üretebilme 4. Öğrencinin çevresi ve yakın çevresi hakkında konuşabilmesini sağlama 5. Çeşitli durumlarda (sokak, restaurant, otel, istasyon) gereken konuşma kalıplarını verebilme

Öğretim Yöntemleri

İletişimsel yöntem

Kaynaklar

Uzaktan Eğitim E-book (sistemden indirilebilir).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024