İCRA-İFLAS HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İCRA-İFLAS HUKUKU Kod AADA2011
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. EVREN KOÇ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere icra ve iflas hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıtmaktır. Bu derste öğrencilere, genel haciz yoluyla takibe ve özel takip yollarına, ayrıca iflas takibine, konkordatoya ve tasarrufun iptali davalarına ilişkin bilgiler verilmektedir.

İçerik

Alacaklı ve borçlu arasındaki en dar ve sıkıntılı safhayı oluşturan cebri icra safhası, sadece tarafların ferdi bir hakkının yerine getirilmesi bakımından değil, bu yerine getirmenin tabi tutulacağı şartlar ve şekiller bakımından da önemlidir. Sosyal ve ekonomik politikanın bir parçası olarak da ortaya çıkan icra hukukunun amaç ve ilkelerini anlaşılması, icra organlarını oluşturan kurumların yapısı ve takip yolları dersin konusunu oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024