AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI

İzlence Formu

Ders Adı AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI Kod AADA2007
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi EVREN KOÇ

Dersin Amacı

Dersi alan öğrencilerin avukatlık ve noterlik hukukuna ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlar.

İçerik

"Dersi tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - Avukatlık Kanunu ve Noterlik Kanunu'nun genel hükümleri ile meslek ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur. - İlgili hükümlere ilişkin öğretide ve Yargıtay'da savunulan görüşleri öğrenir."

Öğrenme Çıktıları

"Dersi tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - Avukatlık Kanunu ve Noterlik Kanunu'nun genel hükümleri ile meslek ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur. - İlgili hükümlere ilişkin öğretide ve Yargıtay'da savunulan görüşleri öğrenir."

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ulusal yeterlilikler göz önünde bulundurulduğunda Avukutlık ve Noterlik Mevzuatı dersi 1.2.3. 5.6.7.8.9.10.12.13.14.15.16.17.18. madde 5 katkı derecesinde olup, dersin kapsamında bir proje çalışması kural olarak yapılmadığı için dördüncü maddenin katkısı azdır. Onbir numaralı husus dersin kapsamının bilgisayar programları ile ilgisi olmaması nedeniyle bu derecede düşüktür.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.