UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ

İzlence Formu

Ders Adı UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ Kod AADA2012
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ALİ TEZCAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bilişim sistemleri, e-devlet, UYAP gelişim süreci, tanımı ve ilkeleri, UYAP ekran ve uygulama çalışmaları konularında ekran görüntüleri yardımı ile çalışma tekniği kazanımı.

İçerik

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin tarihçesi, hedefi, amacı, aşamaları ve kapsamı anlatılmakta, Elektronik İmza, UYAP Doküman Yönetim Sistemi ve Kelime İşlemci (Döküman Editörü) tanıtılmaktadır. UYAP bilgi sistemlerinden Vatandaş Portalı, Avukat Portalı, SMS Bilgi Sistemi ve SEGBİS Görüntülü Konuşma Sistemine değinilmekte, ayrıca ekran görüntüleri yardımı ile Cumhuriyet Başsavcılığı ekranları ve bazı mahkeme ekranlarından örneklerle program tanıtılmaya çalışılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024