İDARİ YARGILAMA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İDARİ YARGILAMA HUKUKU Kod AADA2010
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HALİT UYANIK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin, Hukuk sahasının bir parçası olacakları meslek hayatlarında, ihtiyaç duydukları her an İdari Yargılama Hukuku hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak.

İçerik

İdari Yargılama Hukuku dersi; Muhakeme Hukukunun Bir Dalı Olarak İdari Yargılama Hukuku, Yargılama Usulünün Önemi ve İşlevi, İdari Yargılama Usulünün Alanı, İdari Yargı Teşkilatı,İdari Yargının Görev Alanı, İdari Yargıda Davaya Konu Olabilen Hukuki Muameleler, İdari Yargıda Dava Türleri, İdari Yargılama Hukukunda Davanın Konusu, İdari Yargılama Usulünde Yargılamanın Aşamaları, Davanın açılması ve Dava Dilekçesi, Dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar, Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler, Dava Dilekçesi Üzerine İlk İnceleme, İdari Yargılama Hukukunda Davanın Tarafları, İptal Davasında Davacı Olabilme Koşulları, İptal Davasında Menfaat İhlali Şartı, İptal ve Tam Yargı Davalarında Davalı Olabilme Koşulları, Özel Hukuk Kişilerinin Davalı Olup Olamayacağı, İdari Yargılama Hukukunda Süreler, İdari Yargılama Hukukunda Davanın İhbarı, Davaya Müdahale, Davanın Taraflarında Değişiklik, Bağlantılı Davalar, İdari Yargılama Usulünde Dava Çeşitleri, İptal Davasında Hukuki Gerekçeler, Tam Yargı Davasında Hukuki Gerekçeler, Yürütmenin Durdurulması, Re’sen araştırma ilkesi, Duruşma, İvedi Yargılama Usulü, İYUK m. 31. HMK'ya atıf yapılan hususlar, Yargı Kararlarının Uygulanması, Kanun Yolları, Alternatif Çözüm Yolları konularından oluşmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024