BANKA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı BANKA HUKUKU Kod AADA2008
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi DİLEK CENGİZ

Dersin Amacı

Banka İşletmesi Hukuku hakkında teorik bilgiler vermek ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri hakkında bilgi vermek.

İçerik

Banka işletmesi, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası, bankaların kuruluş ve faaliyet izinleri, bankaların esas sözleşme değişiklikleri ve özellikle sermaye artırımı, bankalarda pay ve pay sahipliği, pay devrine ilişkin özellikler, banka yönetim kurulu, bankaların denetimi, sermaye yeterliliği, kredi kavramı, mevduat ve katılım fonu kavramları, faaliyet izninin kaldırılması ve sonuçları, bankalarda kişisel sorumluluk, yönetici ve denetçilerin iflası, banka sözleşmeleri, akreditif.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencilere banka işletmesi ve temel bankacılık işlemleri hakkında ilke niteliğindeki temel bilgilerin verilmesini sağlamaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.