CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

İzlence Formu

Ders Adı CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Kod AADA1006
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ADEM SÖZÜER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ceza Hukukunun Genel Hükümleri hakkında bilgi vermek

İçerik

Dersin içeriğini suç teorisi oluşturmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte mevcut olan düzenleme ve bu bağlamda suç politikası ilkeleri ışığında ceza hukuku kavramı, kanunilik ilkesi ve ceza kanununun zaman bakımından uygulanması, suç öğretisi, suçun yapısal unsurları, kusurluluk, kusurluluğu kaldıran ve azaltan haller.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024