ADALET PSİKOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı ADALET PSİKOLOJİSİ Kod AADA1008
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YASEMİN IŞIKTAÇ

Dersin Amacı

Özellikle hukuk fakültesi öğrencileri için, adli prosedürün başlamasından sonuçlanmasına kadar olan süreçlerdeki hal ve durumları daha derinlemesine anlama imkânı sunmaktadır.

İçerik

Adalet Psikolojisi, psikoloji ve hukuk disiplinlerini bir arada değerlendiren inter-disipliner bir alandır. İçerik itibariyle, sanık psikolojisi, mağdur psikolojisi, hükümlü psikolojisi, yargıç psikolojisi, usul psikolojisi alanlarını kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Özellikle hukuk fakültesi öğrencileri için, adli prosedürün başlamasından sonuçlanmasına kadar olan süreçlerdeki hal ve durumları daha derinlemesine anlama imkânı sunmaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.