YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT

İzlence Formu

Ders Adı YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT Kod AADA1007
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi EVREN KOÇ

Dersin Amacı

Ülkemizdeki farklı yargı kollarındaki mahkemelerin tanıtımı, Yargılama faaliyeti hakkında öğrencilere bilgi kazandırmak. Yargılama faaliyetinde ki görevlilerin tanıtımı, Türk yargı sisteminin çalışma mekanizmasının kavratılması. Tebligat hukukunun tanıtımı, hukuktaki önemini ve somut olarak bunların tatbiki ve sonuçlarının değerlendirilmesi.

İçerik

Yargı Örgütü dersi, yargı işlevini yerine getirmekle görevli mahkemelerin kuruluşunu, görevlerini, işleyişini ve birbirleriyle ilişkilerini, yargılama ilkelerini, yargılama sürecine katılanların görev ve yetkilerini belirleyen hukuk kurallarını inceleyen bağımsız bir çalışma alanı olan Yargı Örgütü Hukukunu konu edinir.

Öğrenme Çıktıları

"Öğrenci bu derste devletin yasama-yürütme-yargı kuvvetleri arasındaki ilişkiyi kavrar. - Yargılama faaliyetinin işleyiş biçimini öğrenir. - Türk Yargı Örgütü içerisinde yer alan yargılama mercilerini tanır. - Yargılama mercileri arasındaki ilişkileri kavrar. - Yargılama faaliyetini yerine getiren görevlileri tanır. - Türk Yargı sistemi hakkında genel bilgi edinir. - Türk Hukuk sisteminin işleyiş mantığını öğrenir."

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ulusal yeterlilikler göz önünde bulundurulduğunda Yargı Örgütü dersi 1.2.3.5.6.7.8.9.10.12.13. 14.15.16.17.18. madde 5 katkı derecesinde olup, dersin kapsamında bir proje çalışması kural olarak yapılmadığı için dördüncü maddenin katkısı azdır. Onbir numaralı husus dersin kapsamının bilgisayar programları ile ilgisi olmaması nedeniyle bu derecede düşüktür.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.