BORÇLAR HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı BORÇLAR HUKUKU Kod AADA1005
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BİLGEHAN ÇETİNER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Borçlar hukukuna ilişkin pozitif hukuk kuralları ve yargı kararları incelenmesi ile konuya ilişkin temel bilgileri, borçlar Hukukunun genel prensiplerini açıklamak dersin amacını oluşturur.

İçerik

Borcun kaynaklarından sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme; Borçların İfası; Borçlunun Temerrüdü; Borçların Sona Erme Sebepleri; Borç İlişkisinde Özel Durumlar; Alacağın Temliki ve Borcun Nakline ilişkin bilgi verilmesi.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

818 sayılı Borçlar Kanunu 6098 sayılı Borçlar Kanunu Haluk Nami Nomer, Borçlar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2012.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024