BORÇLAR HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı BORÇLAR HUKUKU Kod AADA1005
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BİLGEHAN ÇETİNER

Dersin Amacı

Borçlar hukukuna ilişkin pozitif hukuk kuralları ve yargı kararları incelenmesi ile konuya ilişkin temel bilgileri, borçlar Hukukunun genel prensiplerini açıklamak dersin amacını oluşturur.

İçerik

Borcun kaynaklarından sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme; Borçların İfası; Borçlunun Temerrüdü; Borçların Sona Erme Sebepleri; Borç İlişkisinde Özel Durumlar; Alacağın Temliki ve Borcun Nakline ilişkin bilgi verilmesi.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci bu dersi başarı ile tamamlarsa; -Borçlar hukukuna ilişkin temel bilgilere sahip olur. -Borçlar Hukukunun genel prensiplerini kavrar. -Konuya ilişkin pozitif hukuk kuralları ve yargı kararları üzerinde eleştiri yapar.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

818 sayılı Borçlar Kanunu 6098 sayılı Borçlar Kanunu Haluk Nami Nomer, Borçlar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2012.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersi alan bir öğrenci süreci başarı ile tamamlarsa;borçlar hukukunun temel kavramlarını öğrenme ve yorumlama yeteneğini kazanır,bu hukuk dalında karşılaşabileceği bir kuramsal sorunu disiplenlerarası bir sorunsal olarak ele alıp çözümleme yeteneğine kavuşmuş olur.Hukuksal manada bir sorunu çok yönlü analiz edebilir.Kamusal sektör ve özel sektör ile işbirliği alanlarında mevcut hukuksal sorunları borçlar hukuku yönünden değerlendirebilir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.