HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA

İzlence Formu

Ders Adı HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA Kod AADA2001
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FETHİ GEDİKLİ

Dersin Amacı

Öğrencinin hukuk diline dair bilgi ve düşünce sahibi olmasını sağlamak ve adli yazışmaların temel ilkelerini öğretmek.

İçerik

Hukuk dili kavramı, Türk hukuk diline dair tartışmalar, karşılaştırmalı ve tarihsel boyutta ele alınır. Adli yazışma kuralları ve örnekleri incelenir.

Öğrenme Çıktıları

Adli işlerde yapılacak yazışmalardaki usulün ve kullanılacak dilin açıklanmasıdır.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu,

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.