TİCARET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı TİCARET HUKUKU Kod AADA2006
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi DİLEK CENGİZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

6102 sayılı TTK'nın ticari işletme hukuku ve kıymetli evrak hukukuna ilişkin hükümleri hakkında bilgi vermek.

İçerik

Ticari İşletme Hukuku: Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta def’iler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar. Ortaklıklar Hukuku: Adi ortaklık, ticaret ortaklıkları: kollektif, komandit, anonim, limited ortaklıklar.

Öğretim Yöntemleri

Video, ders anlatımı, slaytlar

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024