MEDENİ USUL HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı MEDENİ USUL HUKUKU Kod AADA2005
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi EVREN KOÇ

Dersin Amacı

Üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

İçerik

Özel hakların teminat altına alınması ve kabul ettirilmesi ile gerçek hukuki durumun tespit edilmesine hizmet eden Medeni Usul Hukukunun amaçlarının kavranılması, Medeni Usul Hukukuna hâkim olan ilkeler ve ilk derece mahkemelerinde uygulanacak olan yargılama kuralları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatına da değinilmektedir. Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

"Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun genel hükümleri ve ilk derece yargılamaya ilişkin kuralların öğrenilmesi - İlgili hükümlere ilişkin öğretide savunulan görüşler - İlgili hükümlere ilişkin Yargıtay içtihatları "

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Hukuk yargılamasının temeli olan usul hükümleri öğrenildiğinden program yeterliliğine katkısı olumludur.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.