KALEM MEVZUATI

İzlence Formu

Ders Adı KALEM MEVZUATI Kod AADA2004
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi CENGİZ SERHAT KONURALP

Dersin Amacı

Kalem mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.

İçerik

Bu derste mahkeme, savcılık, bölge adliye mahkemesi yazı işlerinin görevleri, çalışma usulleri, tutulan kayıtlar, adli yazışmaların temel ilkeleri ve kuralları incelenir.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; mahkeme, savcılık, bölge adliye mahkemesi yazı işlerinin görevlerini, çalışma usullerini, tutulan kayıtları, adli yazışmaların temel ilkelerini ve kurallarını öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.