İDARE HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İDARE HUKUKU Kod AADA2003
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. EREN SOLMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin, Hukuk dünyasının bir parçası olacakları meslek hayatlarında, ihtiyaç duydukları her an Türk İdare Hukuku hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak.

İçerik

İdare Hukuku Dersi, İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynakları, İdari Teşkilat Yapısı, İdarenin (İşlem ve Eylemleri) Faaliyet Araçları, İdari Faaliyetlerin Hukuki Rejimi, İdarenin Mal Edinme Yöntemleri, Kamu Malları, Kamu Görevlileri, İdarenin Sorumluluğu konularından oluşmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024