İDARE HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İDARE HUKUKU Kod AADA2003
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. EREN SOLMAZ

Dersin Amacı

Öğrencilerin, Hukuk dünyasının bir parçası olacakları meslek hayatlarında, ihtiyaç duydukları her an Türk İdare Hukuku hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak.

İçerik

İdare Hukuku Dersi, İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynakları, İdari Teşkilat Yapısı, İdarenin (İşlem ve Eylemleri) Faaliyet Araçları, İdari Faaliyetlerin Hukuki Rejimi, İdarenin Mal Edinme Yöntemleri, Kamu Malları, Kamu Görevlileri, İdarenin Sorumluluğu konularından oluşmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

İdare Hukuku dersi, teorik bilgilerin sözlü anlatımı, mevzuat bilgisinin sözlü ve görsel olarak aktarılması, ilgili yargı içtihatlarının ve örnek somut olayların görsel ve sözlü olarak anlatılmasıyla birlikte pratik çalışmalar yapılması şeklinde yürütülmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan mezun öğrenciler gerek İdari Teşkilat gerekse Yargı teşkilatı içerisinde görev alması ve bu görevi gereği gibi ifa edebilmesi için İdare Hukuku Dersinde edinecekleri bilgilere muhtaçtır. Adalet Meslek Yüksekokulu 'nun varlık sebeplerinden biri, Yargı Sahasında yargılama faaliyetine yardımcı elemanlar yetiştirme gayesidir. Dolayısıyla Yargı sahasında görev alacak yardımcı personelin yargısal konularla birlikte idari işleyişe ilişkin hukuki bilgilere de sahip olması gerekmektedir. İdare Hukuku dersi bu ihtiyacı karşılayacak bir muhteviyata sahip olmakta ve bu doğrultuda öğrenme çıktıları sunmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.