MEDENİ HUKUK

İzlence Formu

Ders Adı MEDENİ HUKUK Kod AADA1003
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi KÜRŞAD YAĞCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Medeni Hukuk eğitimine temel teşkil edecek, temel kavramların aktarılması ayrıca Türk Medeni Kanunu'nun Kişiler Hukuku'na ilişkin düzenlemelerinin ayrıntılı bir şekilde doktrin ve yargı kararları da göz önünde tutularak öğrencilere aktarılması. Yapılacak pratik çalışmalar ile öğrencilerin somut hukuki uyuşmazlık örnekleri aracılığı ile teorik bilgilerini kullanarak bu bilgilerin uygulanmasını incelemek.

İçerik

Ders kapsamında, Medeni Hukukun temel kavramları, bu bağlamda hak kavramı, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların korunması, hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü ile hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyma zorunluluğu, kişilik kavramı, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişiliğin korunması ve tüzel kişiler gibi konulara ilişkin teorik bilgi aktarımı aracılığı ile genel kurallar anlatılmakta ve ders içeriğine ilişkin kuralların pekiştirilmesi ve uygulanmasının da incelenmesi amacıyla pratik çalışmalar yapılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu.

Kaynaklar

1- Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, M. Kemal Oğuzman, Nami Barlas, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008. 2- Kişiler Hukuku, M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay-Özdemir, 9. bs., İstanbul, 2009. 3- Türk Özel Hukuku c. I, Temel Kavramlar ve Medenî Hukukun Başlangıç Hükümleri Mustafa Dural, Suat Sarı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2010 4- Türk Özel Hukuku Cilt : II ( Kişiler Hukuku ), Mustafa Dural, Tufan Öğüz, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2010

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024