GENEL MUHASEBE

İzlence Formu

Ders Adı GENEL MUHASEBE Kod AADA1002
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. BAĞAN GİDERSOY

Dersin Amacı

Tek düzen muhasebe sistemine göre ticari işlemleri muhasebe defterlerine kayıt ederek dönem içi işlemlerini yapabilme yeterliklerinin kazandırıldığı derstir.

İçerik

Tek düzen muhasebe sistemine göre ticari işlemleri muhasebe defterlerine kayıt ederek dönem içi işlemlerini yapabilme yeterliklerinin kazandırıldığı derstir.

Öğrenme Çıktıları

Ticari bir işletmenin , ön muhasebesini tutabilir. Temel muhasebe bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanır

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ulusal yeterlilikler göz önünde bulundurulduğunda Muhasebe I dersi 1. ,2.,3.,7. 10.,12.,13.,14.,15.,16.,17. ve 18. madde 5 katkı derecesinde, 4., 5. 6.,8. ve 9. maddeler 4 katkı derecesinde, 11. madde 2 katkı derecesinde yeterlilik sağlamaktadır. Ders, öğrencilere temel muhasebe bilgi ve becerilerini kullanabilme yeterliliğini kazandırmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.