ANAYASA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı ANAYASA HUKUKU Kod AADA1001
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ENGİN SELÇUK

Dersin Amacı

Öğrencilerin türk anayasa hukukunu genel olarak anlaması

İçerik

"Devlet, hukuksal düzen ve anayasa, kurucu iktidar kavramları, devlet şekilleri, hükümet şekilleri, seçimler, temel haklar, anayasacılık hareketleri, devlet iktidarının (yasama-yürütme-yargı) oluşumu, örgütlenişi ve kullanımı. "

Öğrenme Çıktıları

"""Öğrencinin ders bitiminde,- Anayasa Hukuku'nun temel kavramlarını tanımlamar; - Anayasa Hukuku'nun genel prensiplerini kavrar; -Temel haklara ilişkin sorunları İnsan Hakları Hukuku perspektifiyle değerlendirme ve çözümleme becerisi kazanır; - Konuya ilişkin pozitif hukuk kuralları ve yargı kararları üzerine Anayasa Hukuku'nun temelleri ışığında eleştiri yapma yeteneği kazanır."" "

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu.

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"""Öğrencinin ders bitiminde,- Anayasa Hukuku'nun temel kavramlarını tanımlamar; - Anayasa Hukuku'nun genel prensiplerini kavrar; -Temel haklara ilişkin sorunları İnsan Hakları Hukuku perspektifiyle değerlendirme ve çözümleme becerisi kazanır; - Konuya ilişkin pozitif hukuk kuralları ve yargı kararları üzerine Anayasa Hukuku'nun temelleri ışığında eleştiri yapma yeteneği kazanır."" "

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.