FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

İzlence Formu

Ders Adı FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Kod EKOU415S
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MEHMET SABRİ TOPAK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Temel ve yardımcı finansal tabloların öğrenilmesi, finansal tabloların sunduğu verilerin analizi yoluyla bir işletmenin likidite, karlılık, finansal yapı ve faaliyet analizlerinin yapılabilmesi.

İçerik

Finansal tabloların vasıtasıyla sınai ve ticari şirketlerin analizi.

Öğretim Yöntemleri

Teorik konu anlatımı yanında örnek olayların incelenmesi, verilen ödevlerle konuların anlaşılmasının pekiştirilmesi.

Kaynaklar

-Öztin Akgüç , Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basım Yayın, 2006 -Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, 2007

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024